ameland > contact > predikant

Predikant

Mijn naam is Afke Boezewinkel. Op 18 oktober jongstleden mocht ik in de kerkdienst bevestigd worden als predikant van de Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland. Ik heb met vreugde het beroep dat de gemeente op 12 april op mij uitbracht aanvaard.

Ik ben op 23 juli 1959 geboren in een klein dorpje op de Veluwe, in de Steeg. Mijn vader had in zijn voormalige ouderlijke woning, een boerderij, een tuin en cultuurtechnisch bedrijf opgericht. Het bedrijf was gespecialiseerd in aanleg van tuinen en sportvelden/golfbanen. Mijn moeder, verpleegkundige, hielp mee en was thuis de sociaal maatschappelijke dienstverlener van het bedrijf. Er zaten altijd wel mensen in onze keuken aan de grote tafel met mijn moeder te praten. Mijn moeder zette echte goede koffie, bakkies troost en luisterde.

Ik had samen met mijn broer en mijn twee zussen een heerlijke jeugd. We konden veel buiten en in de bossen spelen.

Na mijn middelbare schooltijd ben ik eerst in de Verpleging gegaan, waarna ik Theologie ben gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Na mijn studie heb ik eerst als waarnemend pastor gewerkt op het Epilepsiecentrum De Cruqiushoef te Heemstede. Daarna mocht ik de Gereformeerde Kerk van Heiloo (8 jaren) en Warffum ( 4 jaren) dienen. Gedurende zes jaren was ik als predikant verbonden aan de Fortkerk te Willemstad Curaao. Teruggekeerd in Nederland werd ik als predikante verbonden aan Het Anker te Zaltbommel. Samen met de federatiepartner , de Hervormde gemeente van de Sint Maartenskerk vormt Het Anker de Protestantse geloofsgemeenschap te Zaltbommel. Na zes jaren in Zaltbommel te hebben mogen werken nam ik van harte het beroep aan dat u op me hebt uitgebracht. Ik heb in mijn eerste gemeente Heiloo en gedurende mijn periode in Zaltbommel de Doopsgezinde gemeenten van respectievelijk Alkmaar en Groningen als warme betrokken geloofsgemeenschappen leren kennen. De verbondenheid zoals deze hier op Ameland gestalte heeft gekregen vind ik bijzonder en mooi.

Ik ben moeder van Ruth, Gerrit en Rosa.Ik woon hier op Ameland met Rosa, onze jongste dochter die op Curaao geboren is. Rosa zit in groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool.Zoon Gerrit studeert Bouwkunde in Den Bosch en dochter Ruth studeert aan de PABO te Amsterdam.

Ik hoop dat we met elkaar ons hart bij elkaar te luisteren mogen leggen, maar daarin ook zoeken naar het hart van de zaak van Christus. Ik spreek hierbij de wens en de bede uit dat we deze gemeente van Christus kunnen uitbouwen en bewaren als plaats van vrede op deze aarde, waar zoveel verlangen is naar saamhorigheid en samenwerking in harmonie en samenklank. Dat wij met elkaar en genspireerd door elkaar en Gods Geest in ons midden op velerlei manieren.

Hem kunnen dienen die de Heer en voorganger van ons allen is: Jezus Christus.

Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl