ameland > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 12 |  7 juni 2022

Nieuwsbrief nr 12 | 7 juni 2022
Lees meer >>

Protestantse nieuwsbrief Ameland
Klik op de link voor de wekelijkse nieuwsbrief met daar in, onder andere, de liturgie voor zondag 5 juni: https://portal.dezaligezalm.nl/read/626/18107

Verslag van de werkzaamheden van onze predikant in het afgelopen jaar: Jaarverslag dominee – Federatie Doopsgezind Gereformeerd 2021/2022
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
ten bate van de gemeenteavond, juni 2022 Algemeen
Een dominee wordt geroepen aan het werk te gaan in een gemeente. Die gemeente is de kern van het kerkzijn: een groep mensen die samen onderweg is over de wegen van het leven. Mensen die geïnspireerd zijn door de God die met ons mee reist. De dominee ondersteunt deze gemeenschap door: pastorale zorg te verlenen, kerkdiensten te organiseren en hierin voor te gaan, door soms een kritisch woord te spreken, nieuwe wegen aan te wijzen of juist het vertrouwde te koesteren. In de vacaturetekst waardoor wij elkaar gevonden hebben, werd bovendien benadrukt: ‘we willen een gemeente zijn die laagdrempelig is voor de Amelander gemeenschap’ en ‘we zoeken een dominee die maatschappelijk betrokken is’. Werkzaamheden
Hieronder volgt een greep uit de werkzaamheden van de afgelopen 12 maanden. Drie terugkerende werkvelden worden allereerst in zijn algemeenheid benoemd:
1.    Het pastoraat dat iedere week opnieuw plaats vindt. De dagelijkse bezoeken aan huis, de vele kennismakingsbezoeken, de gesprekken op straat, de stervensbegeleiding, het contact met wie korter of langer opgenomen zijn. (Ook) deze pastorale zaken vallen onder het beroepsgeheim en worden daarom hier niet inhoudelijk vermeld.
2.    Het voorgaan in kerkdiensten en de voorbereidingen en overleggen die hierbij horen. Gemiddeld wordt hier een werktijd van 12 uur per dienst voor gerekend.
3.    Daar waar samenwerking verstérking oplevert, slaan de protestantse gemeenten de handen in één. Dat betekent dat bij diverse diensten en activiteiten we op elkaars steun kunnen rekenen. Andere zaken zijn dan weer specifiek Federatie of Hervormd, waar dat de gemeentes ten goede komt. Samenwerken in deze dynamiek ervaar ik als bemoedigend en vruchtbaar.
Mei 2021
Aankomst op Ameland! Op 5 mei rijdt de verhuiswagen voor bij de pastorie in de Oosterlaan en maken wij een start een Ameland. Die zondag 9 mei wordt de intrede gevierd, in de Herenwegkerk. Het is coronatijd en we leven in een lockdown, toch wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er wél zijn: er klinkt mooie muziek, de kerk is versierd door de kinderen mét een prachtig spandoek, er kunnen een aantal gasten bij de intrede aanwezig zijn en de collega’s Renze Yetsenga, Sijbrand Alblas, Frits Hartmann dragen een rol in deze dienst. Een feestelijke start. In de tweede week volgt een overdracht in het pastoraat en kerkenraadsvergadering van zowel de Federatie als het gezamenlijk overleg met Hervormd. In de derde week vindt de oecumenische dienst
 
plaats, die rechtstreeks wordt uitgezonden op televisie – door Omrop Fryslan. Met Pinksteren zetten we een krijtbord voor de kerk, waarop we woorden uit allerlei talen verzamelen.
Juni 2021
De maand begint met een overleg met de zondagsschoolleiding, een online masterclass van het Nederlands Bijbelgenootschat en enkele contacten in lokale en landelijke media rondom de start op Ameland. Janke Kanger overlijdt en met de familie wordt de uitvaart voorbereid. Waardevol om zo direct ook de zorgvuldige gebruiken in Hollum, rondom een begrafenis, te leren kennen. Diezelfde week is er een ontmoeting van Klavertje5. Verder in de maand doen we een subsidie-aanvraag voor project FLEUR en is er een vrouwenweekend, waarbij onder andere een avondgebed gevierd wordt in de Westerlaankerk. Op een avond ontmoet ik daar ook alle contactpersonen van de wijken, een warme ontmoeting. De maand sluit af met een kinder-zomerfeest in de tuin van de pastorie.
2      
Juli 2021
De kindernevendienstleiding ontmoet elkaar om een schema te maken voor de zondagen in de zomer. In de tweede week vindt er de Gemeenteavond van de Federatie plaats. Die zondag ga ik, met een zangkwartet van de wal, voor het eerst voor in de Vermaning te Nes: wat een prachtige plek! Een korte zomervakantie volgt.  
Augustus 2021
Deze maand geeft ruime gelegenheid voor nog meer kennismakingsgesprekken, onder andere op het Gemeentehuis met wethouder IJnsen. Radio 5 belt om te horen hoe dat nou is: dominee zijn op Ameland. De hele maand augustus organiseer ik op de dinsdagen zomergesprekken. De deur van de Herenwegkerk staat open, we ontmoeten elkaar rondom een thema. We vieren Avondmaal. In één van de diensten verzamelen we levenswijsheden. Ik heb een telefonisch overleg met Alex Noord, rector van het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit over de mogelijkheden tot permanente educatie.
September 2021
De eerste oecumenische studieochtend vindt plaats, ook de pastoraatsgroep van de Clemens doet mee. Het project FLEUR krijgt verder vorm: krokusbollen worden besteld en ik neem contact op met de diverse basisscholen van het eiland. Naast de reguliere bezoeken, wordt het aanschuiven bij de koffietafel van de Stelp onderdeel van het pastoraats-ritme, ééns in de maand. Ik schuif ter kennismaking aan bij de gespreksgroep in Nes en de gemeente organiseert ‘Sociaal Café Ameland’, voor alle professionals uit het Sociaal Domein. We plaatsen twee bankjes in de tuin van de Herenwegkerk als uitnodiging voor gast & dorp.
Oktober 2021
Eéns per maand lees ik voor in de bibliotheek van Nes. Het delen van inspirerende verhalen past bij mijn predikantschap, bovendien leer ik Ameland hierdoor nog beter kennen. Er is een interview met het Nederlands Dagblad. We maken het preekrooster 2022. Er is wijkoverleg en de actie FLEUR komt tot bloei: we verspreiden 6400 bloembollen over de basisscholen. Een prachtige oecumenische samenwerking. Die week vindt ook de bazaar plaats, in de Westerlaankerk. En vieren we Broederschapsdag met bijdrage van het gelegenheidskoor.
 
  November 2021
De Rock Solidavonden voor jongeren lopen weer, ik draai mee in de leiding. Er is een avond in de pastorie, in de Herenwegkerk en in de Plaats. Er vindt een overleg met de kerkbladredactie plaats. Er wordt gestart met de voorbereidingen van de kerstwandeling door Hollum. Ik mag een middag het programma van de zusterkring verzorgen, over oude Bijbelse schoolplaten. We bezoeken de ochtend-eurcharistie in de Clemenskerk. Die zondag is het gedachteniszondag en koesteren we de
namen van hen die ons ontvielen. Ter ondersteuning organiseren we twee avonden rondom rouw en verlies. De maand sluit af met een inloop-orgelconcert in de Herenwegkerk, door een jonge organist.     4     December 2021
Begin deze maand vinden in Amersfoort de opnames plaats van de Kerstdienst van de EO, deze wordt op Kerstmorgen uitgezongen op NPO2. Samen met scriba René de Reuver ga ik voor in deze dienst. We zetten het project ‘Hartstochten’ op: een hartvormige kist gevuld met bijschrijfbijbel en mooie kaarten zal gaan reizen over het eiland. We zitten weer in lockdown en willen toch verbinding met elkaar versterken. We doen mee aan de landelijke actie Groen Licht, voor mensen op de vlucht aan de EU grens. Frits Hartmann neemt afscheid. De kerstgroet, een candle bag met handgestempelde vuurtoren, wordt ingepakt en verspreid. De kersttocht door Hollum wordt zeer goed bezocht. Er vindt een kerst-kerkdienst plaats in de Stelp, kinderkerstfeest in een tuin. De kerstdiensten in de kerken mogen door een handevol mensen bezocht worden. We verzamelen foto’s en maken daarvan een kerstgroetcollage zodat we elkaar toch zien. Tegen het eind van dit jaar ervaren we diep verlies in gemeente en dorp. Als kerken proberen we elkaar terzijde te staan, met onder andere een inloop met stilte en kaarsen.
 
  Januari 2022
Pastorale contacten vinden regelmatig telefonische of op afstand plaats. Voor de jongeren organiseren we een high-tea met spellen in het bos. Halverwege de maand vindt de oecumenische dienst plaats: de eerste dienst waarbij iedereen weer aanwezig mag zijn. In de tweede helft van de maand leg ik pastoraal de focus op kennismaken in Nes. We sluiten de maand af met een spelletjesmiddag voor kinderen. Februari 2022    5
In samenwerking met de Plaats organiseer ik Zin in Zaterdag, waaraan 13 vrouwen van het eiland deelnemen. Een dag met verdieping en creativiteit. We starten de voorbereidingen voor een Paastocht door Hollum op. Deze maand loop ik mee met de rolstoelwandeling vanuit de Stelp. We maken plannen voor een oecumenische vastenmaaltijd, in de 40dagentijd. De cultuurcommissie van de Federatie komt bijeen. De Leeuwarder stelt een interview op rondom internationale vrouwendag. Tine van der Woerdt overlijdt. Vanwege afwezigheid neemt collega Sijbrand Alblas de uitvaart over. Op woensdag zijn er avonden over Levenskunst aan de hand van teksten van Anselm Grün.
Maart 2022
Op 5 maart kleurt heel Ameland wit voor Vrede. De oorlog in Oekraïne is uitgebroken, we willen iets doen! Vele ondernemers en ook de gemeente omarmen ons initiatief. De Herenwegkerk is open voor inloop en ontmoeting bij live muziek. Verderop in de maand mag ik weer te gast zijn bij de Zusterkring: we zingen het lied van ons leven, een bijzondere middag. Ik bezoek de vergadering van het Doopsgezind Convent. We krijgen bezoek uit Roemenië.
 
  April 2022
De korte opleiding Actieve Gespreksvoering – een systeembenadering begint, in het Radboud UMC in Nijmegen. Een opleiding met 9 collegedagen, veel reflectie op praktijk en studie thuis. Ook vindt de Paascyclus plaats, met onder andere een Paastocht door Hollum waar zeer veel kinderen en ouders van dorp en kerk aan deelnemen. Op Goede Vrijdag is er een mooi verstilde viering in de Vermaning te Nes. Met Pasen komt er een nieuwe Paaskerk in de kerk te staan, twee voorgaande kaarsen worden bezorgd bij gemeenteleden. Aagje Visser overlijdt. We staan stil bij haar leven en sterven, in de Herenwegkerk.  
6
Mei 2022
Bij de 4mei-herdenking in de Magnuskerk mag ik dit jaar de stem vanuit de kerken vertolken. De cultuurcommissie maakt een planning vol prachtige muziekmomenten, zoals een extra Amelander Zomer Muziekavond op de langste dag 21 juni. De voorbereiding voor de zomerzangavond in Ballum worden opgepakt. Ik organiseer twee avonden waarop de wijk-contactpersonen aanschuiven voor een overleg specifiek over hun wijk en het dragen van deze taak in onze gemeenschap. We trekken  er op uit met de Strandexpress tijdens het Gemeenteuitje van de Federatie: een stralende dag. In mei en juni zijn er lentegesprekken in de Herenwegkerk: de deur gaat weer open voor ontmoeting!  
ds. Anne-Meta Kobes, mei 2022 Lees meer >>

Protestantse nieuwsbrief Ameland
Klik op de link voor de nieuwsbrief met daar in, onder andere, de liturgie van zondag 29 mei: https://portal.dezaligezalm.nl/read/626/18008
Nieuwsbrief nr 11 |  23 mei 2022

Nieuwsbrief nr 11 | 23 mei 2022
Lees meer >>

12345678910111213141516
 
Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl