> over ons > waar komen wij vandaan?

Waar komen wij vandaan?

In 1525 vond in de Zwitserse stad Zrich de eerste gelovigendoop plaats. Het was de tijd van de Hervorming: Velen vonden dat de toen almachtige rooms-katholieke kerk aan verandering toe was. De hervormers vonden, dat de kerk op aarde niet als God zelf kon optreden. Men stelde een individuele relatie met God centraal.

Ook op Ameland schoot de Reformatie wortel. Verschillende Doperse richtingen waren op het eiland vertegenwoordigd, die zich in 1854 verenigden tot n gemeente. Een paar jaar later splitste zich toch weer een deel af, dat zich in 1866 aansloot bij de "Afscheiding". Later zou deze weer opgaan in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het is een unieke geschiedenis: nergens in Nederland komt een Gereformeerde Kerk voort uit een Doopsgezinde Gemeente, behalve hier dus op Ameland.

 
Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl