> contact > predikant

Predikant

Mijn naam is Afke Boezewinkel. Op 18 oktober 2015 ben ik op Ameland komen werken als predikante van de Doopsgezind-Gereformeerde Federatie

Ik ben op 23 juli 1959 geboren in een klein dorpje op de Veluwe, in de Steeg. Mijn vader had in zijn voormalige ouderlijke woning, een boerderij, een tuin en cultuurtechnisch bedrijf opgericht. Het bedrijf was gespecialiseerd in aanleg van tuinen en sportvelden/golfbanen. Mijn moeder, verpleegkundige, hielp mee en was thuis de sociaal maatschappelijke dienstverlener van het bedrijf. Er zaten altijd wel mensen in onze keuken aan de grote tafel met mijn moeder te praten. Mijn moeder zette echte goede koffie, bakkies troost en luisterde.

Ik had samen met mijn broer en mijn twee zussen een heerlijke jeugd. We konden veel buiten en in de bossen spelen.

Na mijn middelbare schooltijd ben ik eerst in de Verpleging gegaan, waarna ik Theologie ben gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Na mijn studie heb ik eerst als waarnemend pastor gewerkt op het Epilepsiecentrum De Cruqiushoef te Heemstede. Daarna mocht ik de Gereformeerde Kerk van Heiloo (8 jaren) en Warffum ( 4 jaren) dienen. Gedurende zes jaren was ik als predikant verbonden aan de Fortkerk te Willemstad Curaao. Teruggekeerd in Nederland werd ik als predikante verbonden aan Het Anker te Zaltbommel. Samen met de federatiepartner , de Hervormde gemeente van de Sint Maartenskerk vormt Het Anker de Protestantse geloofsgemeenschap te Zaltbommel. Na zes jaren in Zaltbommel te hebben mogen werken nam ik van harte het beroep aan dat u op me hebt uitgebracht. Ik heb in mijn eerste gemeente Heiloo en gedurende mijn periode in Zaltbommel de Doopsgezinde gemeenten van respectievelijk Alkmaar en Groningen als warme betrokken geloofsgemeenschappen leren kennen. De verbondenheid zoals deze hier op Ameland gestalte heeft gekregen vind ik bijzonder en mooi.

Ik ben moeder van Ruth, Gerrit en Rosa. Ik woon hier op Ameland met Rosa, onze jongste dochter die op Curaao geboren is. Rosa zit op de Burgemeester Waldaschool hier op Ameland. Een kleine middelbare school op het eiland waar vrijwel alle jongeren van Ameland hun middelbare schooltijd doorbrengen. Ruth woont en studeert in Amsterdam, Gerrit studeert in Den Bosch.

Enige ervaringen in vogelvlucht:

De eilander geloofsgemeenschap ervaar ik als hecht en gastvrij. De zondagse eredienst is een plaats voor ontmoeting met God, in verhalen, liederen en gebeden, maar ook in de ontmoeting rondom de dienst, bij het koffiedrinken en in de gesprekken voorafgaande aan de diensten.

Daarnaast delen we lief en leed met elkaar, niet alleen als kerkmensen maar met jong en oud en als gemeenschap in zn geheel.

In de gezamenlijkheid met de Hervormde geloofsgemeenschap en de Rooms Katholieke parochie vieren we diensten zoals de oecumenische dienst, de jaarlijkse openluchtviering in de zomer, de gezamenlijke palmpasenviering samen met de basisscholen van Hollum en Ballum, hemelvaart en oud en nieuw. Het Nederlands Hervormde initiatief om het pionieren te introduceren wordt door de Federatie ondersteund en waar mogelijk denken we mee en doen we mee aan de projecten.

De Top 2000 aller tijden dienst is inmiddels in de Federatie een mooie traditie geworden en vindt plaats op de laatste zondag van het jaar in de daadwerkelijk Top 2000 Aller Tijden periode op Radio 2. Gemeenteleden kiezen hun top-2000 hit en vertellen hun ervaring bij dit nummer. Tijdens de dienst zingen de gemeenteleden- samen met de gemeente- hun keuzelied. De Top-2000 dienst wordt bezield en enthousiast muzikaal begeleid door Danil Metz, accordeonvirtuoos en pianist.

Op de middelbare BWS school wordt ieder jaar samen met de Hervormde collega een blok mens en maatschappij gegeven aan de brugklas waarbij het onderwerp Religie in het middelpunt staat. Dit feestelijke lesblok wordt afgesloten met een schoolreis naar Groningen alwaar de Martinikerk van hoog tot laag bekeken wordt en ook het Schnitger orgel in al haar intonaties van hoog tot laag beluisterd wordt.

Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl