> gemeente & wereld > pastoraat

Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus, is sprake van pastoraat. Het is dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving van en hun vragen rondom geloof en de zingeving van hun leven.

De predikant vormt samen met groep van "contactpersonen" het team dat zich in de Gemeente in een georganiseerde vorm bezig houdt met pastoraat. Daarnaast is er nog het toevallige, niet georganiseerde, pastoraat van gemeenteleden onderling.

Er zijn 8 wijken. Elke wijk heeft twee contactpersonen.

Regelmatig komt het team contactpersonen bij elkaar voor overleg en uitwisseling (2x per jaar).

Cordinator contactpersonen, Nellie Wijnberg, koppelt terug naar de kerkenraad.


Wijkindeling
WIJK 1 - Nes / Buren

WIJK 2 - Ballum / Polder

WIJK 3 - Hollum / Stelp + Westakkers

WIJK 4 - Hollum / Noord Reddingbootweg E. de Vriesstraat H.Visserpad - Jacob Visserstraat Botte Neystraat Noorderweg Trapweg - Mr. A. de Bruinestraat Schoolstraat Oostakkers Mr. v. Douwenweg - Spinhuisstraatje

WIJK 5 - Hollum / Zuid Zuiderlaan - Burenlaan Oosterlaan Tussen Dijken

WIJK 6 - Hollum / West Westerlaan Badweg Oranjeweg Molenweg Bosweg - Jan Jacobsweg De Hagen Yme Dunenweg

WIJK 7 - Hollum / Oost Herenweg Ridderweg de Meer Kkelburen - A.Fockstraat- Terpelnen - H.J.Orttstraat Oosterhiemweg Vuurtoren

WIJK 8 - Walkanters / Postadressen

Het wijkwerk verloopt goed. Er worden veel mensen bezocht i.v.m. ziekte, jubileum of verjaardagen.

Wel is het zaak voor de hele gemeente, om bij ziekte of iets anders, dit door te geven aan de cordinator, want wij zijn niet altijd van alles op de hoogte.

Cordinator contactpersonen: Nellie Wijnberg

 
Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl