> contact > publiciteit

Publiciteit

Kerkblad
Het kerkblad komt 6 keer per jaar uit, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente Ameland.

We vergaderen met de redactie van de Hervormde kerk, eerst doen we het gezamenlijk nieuws en daarna gaat ieder zijn eigen kopij verwerken.

redactie: L. de Boer-Dokter, A. Ruijgh-Bakker,

Bezorging en abonnementen
N. van der Meulen, Herenweg 7, 06 125 189 79
email: info@amelandgereformeerd.doopsgezind.nl

Lokale Omroep Ameland


Kabelkrant / LOA
Speciale diensten worden aangekondigd via de kabelkrant en de erediensten vanuit de Herenwegkerk worden rechtstreeks uitgezonden via de Lokale Omroep Ameland.

Publicaties
contactpersonen:


Internet
De gemeente is ook op het internet te vinden:

www.amelandgereformeerd.doopsgezind.nl

webbroeder: Nanne van der Meulen

e-mail: info@amelandgereformeerd.doopsgezind.nl

Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl