> contact > bovengemeentelijk

Bovengemeentelijke organisaties

Classis, ADS (Algemene Doopsgezinde  Sociëteit); afgevaardigd naar bovenstaande organen

PKN (Protestantse Kerk Nederland)

(Interkerkelijke) Samenwerking
Er is samenwerking met de Hervormde Gemeente Ameland op de volgende punten:

 

 • kerkblad
 • Wekelijks kerkdienst via Youtube en kerkradio. Zie voor de kanalen in de nieuwsbrief.
 • gespreksgroep Hollum / Nes
 • tienergroep
 • diensten:   alle reguliere diensten in Ballum en Nes
 • Oudejaarsdienst
 • Hemelvaart
 • 4 mei herdenking
 • Stelpdiensten
 • Interkerkelijk: Gebedsweek voor de eenheid
 • de organisatie van zgn. pelgrimstochten op Ameland
 • de verzorging van het secretariaat
 • de verzorging van de publiciteit
 • het beheer van de financiën

De commissie streeft na oecumenisch te zijn wat betreft:

 • de samenstelling van de leden (doopsgezind, gereformeerd, hervormd en katholiek)
 
Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl